25.03.2014
Autor: SSA

Goran Vukalović

Goran VukalovićGoran Vukalović je student elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci, rođen u aprilu 1989. godine u Zenici. 2010. postaje član EESTEC-a. Dvije godine je bio dio Upravnog odbora Udruženja, potpredsjednik 2011. i predsjednik 2012. od završetka mandata je u Nadzornom odboru. Učestvovao je u organizaciji nekoliko događaja Udruženja, uključujući Soft Skills Academy-e. Jedan je od koordinatora prošlogodišnjeg EESTEC-ovog ECM-a (EESTEC Chairpersons’ Meeting).

Događaj koji bi izdvojio kao poseban je T4T (Trainig 4 Trainers), organizovan u novembru 2013. na Ohridu i u Skoplju. Na njemu je dobio dodatna znanja i vještine za prenos znanja i iskustava koje je stekao u dosadašnjem radu, a uz to je postao i prvi banjalučki EESTEC trener.

Voli da putuje i upoznaje nacionalne i tradicionalne kuhinje gradova i zemalja koje posjeti. Sadašnji favorit mu je lisabonski Pastel de nata. Kada ima slobodnog vremena čita knjige ili kuha za svoje prijatelje.