21.03.2014
Autor: SSA

Emocionalna inteligencija

Emocionalna inteligencijaEmocionalna inteligencija, kao sposobnost opažanja, kontrole i evaluacije emocija, predstavlja sve važniji faktor u našim životima. Za vrijeme ove trening sesije ćemo se upoznati sa glavnim nadležnostima emocionalne inteligencije i koja je uloga emocionalne inteligencije u našim svakodnevnim životima. Imaćete priliku da upoznate određene modele emocionalne inteligencije i da vidite na koji to način vi možete unaprijediti svoj nivo emocionalne inteligencije!

Za vrijeme sesije moći ćete naučiti sljedeće:

  • Šta su to emocije
  • Šta je inteligencija
  • Šta je emocionalna inteligencija
  • Šta je EQ
  • Koje su lične i društvene nadležnosti emocionalne inteligencije
  • Kako unaprijediti lični nivo emocionalne inteligencije