08.05.2015
Autor: Goran Vukalović

Grupna dinamika

jabber_groupTim je manja grupa ljudi čija znanja i veštine se međusobno dopunjuju, a koji rade zajedno kako bi ostvarili cilj za koji se smatraju zajednički odgovornim. Timovi su uspešniji od pojedinaca kada je potrebno obaviti zahtevan zadatak, shodno tome timski rad je sve učestaliji i potrebniji oblik rada. Kroz ovaj trenig upoznaćemo se sa razlikama između grupe i tima, karakteristikama tima, ulogom vođe tima, načinu na koji Vi kao pojedinac doprinosite timu, a samim tim i sebi, kako održati pozitivnu atmosferu i suočiti se sa neočekivanim problemima.