06.04.2015
Autor: SSA

O projektu

    Sistem obrazovanja na našim fakultetima pruža kvalitetno stručno znanje. Uslijed napornog plana i programa tokom studija, ne posvećuje se dovoljno pažnje na praktičnu primjenu stečenog znanja, kroz efikasnu organizaciju, vođenje timova i projekata, poslovne komunikacije sa saradnicima. Upravo ove vještine daju prednost nad konkurencijom pri selekciji za posao. Koliko se danas vrijednuju ovakve vještine govori činjenica da mnoge kompanije svojim zaposlenima omogućuju konstantno usavršavanje na ovim poljima, što bez sumnje dovodi do napretka zaposlenih, a samim tim i kompanije u cjelini.

    Članovi EESTEC LK Banja Luka su prepoznali ovaj problem, jer su i sami dio ovakvog sistema školovanja. Zbog toga četvrtu godinu za redom organizuju seminar  – Soft Skills Academy za studente banjalučkog Univerziteta.

    Soft Skills Academy je četverodnevni seminar koji podstiče studente da rade na sopstvenom usavršavanju i razvoju ličnih i profesionalnih vještina neophodnih za uspješnu karijeru, a koje im tradicionalan način studiranja ne može obezbijediti. Seminаr će biti održаn u prostorijаmа Socijalno edukativnog centra i svečanim salama na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci, na kojem će 40 studenata dobiti priliku za učešće. Svaki učesnik će proći kroz 5 treninga. Treninge će držаti sertifikovаni internаcionаlni EESTEC treneri. Po zаvršetku seminаrа, učesnici dobijаju sertifikаt potpisаn od strаne orgаnizаtorа. Seminar je besplаtаn zа sve učesnike. Pravo učešća imaju svi studenti banjalučkog Univerziteta bez obzira na fakultet koji studiraju. Prednost pri izboru će imati student završnih godina i oni koji su diplomirali u tekućoj godini – grupa mladih kojima će ove vještine biti potrebne u skorije vrijeme, prilikom zapošljavanja.

    Tokom četiri dana (7 – 10. maj) učesnici će imati priliku da učestvuju u treninzima prezentacionih i komunikacionih vještina, rada u timu, vremenskog planiranja, poslovne komunikacije, rješavanja problema, liderskih vještina, emocionalne inteligencije, kao i o upravljanju promjenama. Konačnih 5 tema će biti odabrano u dogovoru sa trenerima.