04.05.2015
Autor: SSA

Participanti

  1. Nela Marinković – Filozofski fakultet (Psihologija)
  2. Filip Radonić – Ekonomski fakultet (Ekonomija)
  3. Adna Malkoč – Medicinski fakultet (Opšta medicina)
  4. Dragana Dušanić – Fakultet političkih nauka (Novinarstvo i komunikologija)
  5. Milana Dodig – Filološki fakultet (Engleski jezik i književnost)
  6. Selma Osivčić – Medicinski fakultet (Stomatologija)
  7. Duška Kudra – Tehnološki fakultet (Hemijska tehnologija)
  8. Andrea Došen – Ekonomski fakultet (Ekonomija)
  9. Nataša Marić – Fakultet političkih nauka (Novinarstvo i komunikologija)
  10. Sanja Škiljić – Poslovna ekonomija, bankarstvo, finansije i trgovina
  11. Sanda Zjajić – Ekonomski fakultet (Menadžment i preduzetništvo)
  12. Jovana Marčeta – Ekonomski fakultet
  13. Dragana Todorović – Filološki fakultet (Srpski jezik i književnost)
  14. Jovana Kelečević – Ekonomski fakultet
  15. Radovan Marić – Elektrotehnički fakultet (Elektroenergetski i industrijski sistemi)
  16. Monika Čovičković – Prirodno-matematički fakultet (Tehničko vaspitanje i informatika)
  17. Cvita Knežić – Pravni fakultet
  18. Haris Alić – Ekonomski fakultet (Međunarodna ekonomija)
  19. Biljana Kočić – Pravni fakultet
  20. Milorad Srebro – Pravni fakultet
  21. Darko Kuzmanović – Fakultet političkih nauka (Politikologija)
  22. Denis Bates – Elektrotehnički fakultet (Elektroenergetski i industrijski sistemi)
  23. Tatjana Kočić – Prirodno-matematički fakultet (Biologija)
  24. Tamara Aničić – Prirodno-Matematički Fakultet (Fizika)