10.03.2014
Autor: SSA

Organizator

ssaorg

Electrical Engineering STudents’ European assoCiation (Udruženje studenata elektrotehnike Evrope – EESTEC) je organizacija studenata elektrotehnike sa evropskih univerziteta, instituta ili tehničkih škola.

Osnovana je u Ajndhovenu 1986. godine, i danas djeluje sa sjedištem u Delftu, Holandija. Čini je 56 lokalnih komiteta lociranih na univerzitetima u 25 evropskih zemalja. Cilj organizacije je da putem radionica i studentskih razmjena poboljša kulturnu i stručnu saradnju između studenata elektrotehnike u Evropi.

Lokalni komitet organizacije EESTEC sa sjedištem u Banjoj Luci primljen je u punopravno članstvo na Kongresu u Beogradu, u aprilu 2004. godine. U junu 2004. godine registrovan je u Osnovnom sudu u Banjoj Luci kao neprofitabilna studentska organizacija sa kancelarijom na Elektrotehničkom fakultetu u ulici Patre 5.

Danas, Lokalni komitet broji 178 članova. Iz godine u godinu, održava se niz aktivnosti u cilju popularizacije studentskog volonterizma i kontinualnog povećanja broja aktivnih članova. Svojim angažmanom u Lokalnom komitetu, studenti elektrotehnike stiču organizacione vještine zasigurno potrebne i u profesionalnoj karijeri. Tokom 9 godina postojanja omogućili smo odlazak na jedan od EESTEC događaja za više od 100 studenata Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci, a kroz 6 međunarodnih radionica stručnog karaktera i 3 studentske razmjene, ugostili preko 170 stranih studenata. Bitna činjenica, s obzirom da je studentima na raspolaganju čak 56 destinacija, je da odlaskom na radionicu, pored stručnog usavršavanja, predstavljaju našu kulturu, običaje i razbijaju moguće predrasude.

Jačanjem na internacionalnom nivou, EESTEC danas omogućava studentima i odlazak na stručne prakse, kontakt sa potencijalnim poslodavcima i mnogobrojna stručna takmičenja.

Soft Skills Academy Tim