21.03.2014
Autor: SSA

Igor Sočec

Igor SočecIgor Sočec je rođen 23.09.1988. u Zagrebu, gdje je studirao na
Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Član je EESTEC-a od 2009.
godine, a EESTEC Trening timu se pridružio 2011. godine. Dosad je držao međunarodne i lokalne treninge na temu strateškog planiranja, team buildinga, upravljanja konfliktima te emocionalne inteligencije.

Tri godine radi kao software developer, a vještine stečene kroz treninge aktivno koristi u poslovnom životu. Zbog njih se osjeća produktivnije i lako komunicira s kolegama.
U slobodno vrijeme voli ugodno društvo i putovanja. Ne voli kad mu je dosadno.