29.04.2015
Autor: SSA

Pisanje CV-a

c_vUVOD U OBUKU:

Skraćenica za životopis je CV i potiče od latinskog izraza curriculum vitae što znači životni krug ili tok. CV pišemo u svrhu prijavljivanja za neki posao, praksu, volontiranje, za učešće u nekom seminaru ili obrazovnom programu, prilikom konkurisanja za studije, stipendije i slično. Razlog zašto treba imati dobro napisan CV leži u tome što ćete prilikom javljanja na oglase najčešće imati veliku konkurenciju, a poslodavac vrlo malo vremena. Dobro napisani CV, vizuelno jasan i pregledan će vas izdvojiti od drugih kandidata i omogućiti vam intervju za posao. Što se bolje predstavite i što više vaš CV odgovara potrebama i zahtjevima poslodavca, veće su vam šanse da dobijete priliku da se lično predstavite. Dakle, curriculum vitae je lična biznis karta svakoga od nas. Ova obuka ne daje samo uvid u neophodne i važne elementi dobrog CV-a, već učesnicima pruža priliku da saznaju šta poslodavci žele da vide u CV-u i koje su to najčešće greške u izradi CV-a.

CILJ OBUKE:

Razvijanje dodatnih vještina i kompetencija za izradu kvalitetnog životopisa.